МУГАЛИМДЕР

Бардык мугалимдердин саны-72

Жогорку билимдүүсү-60

Бүтпөгөн жогорку билимдүү-2

Атайын орто билимдүү-10

Орто билимдүү-0

2015-2016 окуу жылына карата Х.Жээнбаев атындагы мектеп -лицейинин мугалимдери жөнүндө маалымат.