МЕКТЕП ПАСПОРТУ

2015-2016 окуу жылына Х.Жээнбаев атындагы мектеп-лицейинин паспорту