МЕКТЕП РЕЖИМИ

Х.Жээнбаев атындагы мектеп-лицейинин  2015-2016 окуу  жылы үчүн иштөө

                                                                 регламенти .     

                        Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү уюмдары жөнүндөгү жалпы Жобонун , Санэпидемстанциясынын нормалары ,  Кыргыз Республикасынын билим берүү  жана  илим министрлигинин  иштөө регламенти жөнүндөгү көрсөтмөсүнүн , мектептин Уставынын жана окуучулар үчүн ички эрежелердин негизинде түзүлдү.

Окуу жылы:

I .1 класс — 33 окуу жумасы ;

2-4 класстарда- 34 окуу жумасы

5 - 11 класстар — 34, 36  окуу жумасы ;

II . I –чейрек : 2015 жылдын 1-сентябрынан   - 2015 жылдын 4 -ноябрына чейин.

Күзгү каникулдар .5 күн- 2015 жылдын  4- ноябрынан  - 2015 жылдын  8- ноябрына чейин

II чейрек:  09.11.2015 -  31.12.2015 ж.  чейин

Кышкы каникул: 25 күн,  01.01.2016 ж- 24.01.2016 ж. чейин

1-класстар үчүн кошумча каникул: 2016 жылдын  8 февралынан -  15- февралына чейин

III чейрек:  2016-жылдын  25 январынан  - 2016 жылдын 17- мартына чейин.

Жазгы каникул : 5-күн, 2016 жылдын 17- мартынан – 2016 жылдын 22- мартына чейин .

IV чейрек : 2016 жылдын 24- мартынан  - 2016 жылдын 27- майына чейин

Окуу жылын аяктоо:

27 май 2016 жыл

III. Башталгыч класстар беш күндүк окуу жүктөмү менен иш алып  барат.                                          

II, III баскычтар алты күндүк окуу жүктөмү менен иш алып барат

IV. Сабактын узактыгы :

 1- класстарда40 минута.

2-11 класстарда-45 минута.

V. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын  31- майындагы №270 токтому менен бекитилген ”Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндөгү  Нускаманын  5.1 бөлүмүнө ылайык мугалимдин эмгек акысы  каникул күндөрү сакталып турат.

VI. Эмгек тажрыйбасы 5-8 класстарда күнүнө эки сааттан, 10-класстарда күнүнө  үч академиялык  саат менен өткөрүлөт. Эмгек практикасынын тартиби мектептин педагоги- калык кеңешмеси менен такталат жана бекитилет.

VI. 2015-2016 окуу жылы үчүн сабактардын ирети (тиркелет)                                                                                  

VIII. Сабактар арасындагы  тыныгуу  убакыттары

            I-смена                                                          II-смена

1 сабак -8.45-8.50                                   1 сабак – 13.45-13.50            

2 сабак – 9.35-9.40                                  2 сабак- 14.35 -14.40

3сабак - 10.25-10.35                               3 сабак  -15.25-15.35

4 сабак -11.20-11.25                              4 сабак  -15.35-15.40

5 сабак  -12.10-12.15                            

6 сабак - 13.00

IX. Сабактардын башталуу убактысы жай мезгилинде эртен мененки саат 8.00 башталат.

Кыш мезгилинде саат  8. 30 башталат.

 

Comments